ShakespeareAnniversary.org
Home > Keywords > City > Praha

Praha

Prague

Footnotes

[1“V obecenstvu se zatajil v pravém slova smyslu dech a můžeme směle říct, že jsme podobně velkolepého, masou a uspořádáním vynikajícího živého obrazu nespatřili. Postavy Shakespearovy i zástupové holdujících národů byly efektně vystupujíce výše a výše kolem obrovského poprsí Shakespearova sestaveny. Před poprsím bylo krásné seskupení rozevřeno a zde stála slečná Malá co Perdita připravena, aby po jásavém přivítání překvapujícího obrazu přednesla doslov.” Anonymous, Hlas 114, (26.4. 1916). My translation.

[2Martin Procházka, “Shakespeare and Czech Resistance”. in Heather Kerr, Robin Eaden, Madge Mitton (eds), Shakespeare: World Views (Newark: University of Delaware Press, 1996) 45.

[3Despite the fact that due to the severe cuts the political notion of the play became less evident, and the production turned into series of comic scene interconnected with the figure of Falstaff, Kvapil had to tear this premiere away from the rest of the cycle specifically due to the extra attached coronation scene which was by censorship perceived as the key political statement of the play. See: Martin Procházka, “Shakespeare and Czech Resistance”, 53.

[4Martin Procházka, “Shakespeare and Czech Resistance”, 52 .

[5“Spěště, spěšte milovati, čeho neuzříte dvakráte!” Translation mine. František X. Šalda, Genius Shakespeare a jeho tvorba/Genius Shakespeare and His Oeuvre (Praha: Nakladatel Fr. Borový 1916) 21.

[6„Národní divadlo pochopilo co se od něho očekává, když uspořádala na jaře roku 1916 jubilejní shakespearovský cyklus dramatický, který dopadl jako tichý protest politický.“Translation mine. František Xaver Šalda, “O naší moderní kultuře divadelně dramatické” (About our Modern Theatrical and Dramatic Culture), in Soubor díla F.X.Šaldy (Praha: Čs. spisovatel, 1961) 217. But a systematic reflection of the political implications of this event is not extant.

[7Vladimír Müller, Kvapilův Shakespeare/Kvapil´s Shakespeare, Shakespearovské kapitoly/Chapters on Shakespeare I., III., manuscript, Praha: Divadelní ústav, 1960, 60.

[8Vladimír Müller, 60.

SPIP | template | | Site Map | Follow site activity RSS 2.0